Kalite Anlayışı

  • Borusan Mühendislik ekibi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, süreç ve süreçler arası iyileştirme çalışmaları, Yalın 6 Sigma proje yönetim araçları ve planlı eğitim faaliyetleri ile kendisini sürekli geliştirmektedir. 
  • Borusan Mühendislik, sertifikalı iş güvenliği uzmanı ile desteklenmiş, yasal yükümlülüklere uyan, çevreye duyarlı, etik ve kurumsal yönetimden asla taviz vermeyen yönetim kadrosu ile hizmet vermektedir. Borusan Mühendislik, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı ile Çevre Yönetimi konularında sürekli iyileştirmeyi ilke edinmiş ve bu kritik süreçlerini ayrı prosedür ve faaliyetlerle takip etmektedir.
  • ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi´nin dokümantasyonu elektronik ortamda kurulu "Kalite Yönetim Sistemi" ile takip edilerek aşağıdaki fonksiyonlar kapsamında gerekli güncellemeler yapılmakta ve revizyonlar takip edilmektedir. Kalite Yönetim Sistemi yazılımı sayesinde tüm dokümanların güncellik ve revizyon kontrolleri periyodik bir şekilde gerçekleştirilmekte ve sınırlı/kontrollü yetkilendirme sayesinde doküman doğruluğu ve geçerliliği güvence altında tutulmaktadır. Doküman güncelliği, evrak hazırlığı, denetim takibi gibi kritik kalite konuları yazılım üzerinden gelen uyarılarla güncel olarak takip edilebilmekte ve insan hataları minimize edilmektedir.
  • Kalite Yönetim Sistemi yazılımı üzerinden planlanan ve yürütülen, periyodik iç ve dış denetimlerle ve sürekli iyileştirme (Kaizen) ve basamaklı iyileştirme (Yalın 6 Sigma) modellerini tetikleyen düzeltici / önleyici faaliyet sistematiğiyle şirket süreçlerinin ve müşteri memnuniyetinin sürekli gelişimi sağlanmaktadır.
  • 6 Sigma kapsamında Müşterinin Sesi’ne (VOC) verilen önem gereği, müşteri memnuniyeti düzenlenen anketlerle ölçülmekte ve ayrı bir prosedürle takip edilmektedir.
  • Yürürlükteki "Çalışan Memnuniyeti Süreci” ve "İyileştirme Öneri Sistemi” sayesinde çalışanların memnuniyeti ve geri bildirimleri sürekli takip edilmekte ve tüm çalışanların değerli tecrübelerinin şirket ortak süreçlerine ve kültürüne dahil olması sağlanmaktadır.
- Organizasyon Şeması 
- Organizasyon El Kitabı ve Görev Tanımları 
- Prosedürler - Talimatlar - Formlar
- Süreç Şemaları 
- Planlar 
- Listeler 
- Dış Kaynaklı Dokümanlar ve Standartlar
- Müşteri Dokümanları

Kalite Anlayışı - Borusan Mühendislik
Borusan Mühendislik farklı sektörlerde faaliyet gösteren üretici firmalara gereksinim duydukları makine ve teçhizatın üretimini ve endüstriyel sistemlerinin bakımlarını gerçekleştirmektedir.
Kalite Anlayışı, anahtar kelimeler