İk Vizyonumuz ve Politikamız

Vizyonumuz

Yetkinliği, motivasyonu ve performansı yüksek çalışanlar ile fark yaratmak.

Politikamız
  • Borusan Grubu’nda benimsenen İnsan Kaynakları politikaları iki önemli amaca hizmet etmektedir.
  • Bireyleri sorumluluk üstlenmek, inisiyatif kullanmak ve bu şekilde işlerine ve işlerinin sonuçlarına sahip çıkmak için motive etmek,
  • Bir yandan bireyi geliştirirken, öte yandan ekip çalışmasına teşvik ederek çalışanlarımızın iş hedeflerinde daha başarılı olmasını sağlamak.
  • Böylece hedeflere ve insan kaynağına daha iyi odaklanıp, kişilerin katma değerlerinin işin başarısındaki rolünü ön plana çıkarabileceğimize inanıyoruz.

İk Vizyonumuz ve Politikamız - Borusan Mühendislik
Borusan Mühendislik farklı sektörlerde faaliyet gösteren üretici firmalara gereksinim duydukları makine ve teçhizatın üretimini ve endüstriyel sistemlerinin bakımlarını gerçekleştirmektedir.
İk Vizyonumuz ve Politikamız, anahtar kelimeler