Nasıl Fark Yaratabilirim?

 
Borusanlılar’ın performanslarını objektif bir biçimde değerlendirmek ve potansiyellerini ortaya çıkaracak bir gelişim ortamı sunmak amacıyla etkin uygulamalar kullanıyoruz.

Performans Değerlendirme Görüşmeleri: Yılda en az bir kez yapılan görüşmelerde, çalışanlarımızın hem iş, hem de kişisel yetkinlik hedeflerine odaklanıyoruz. Çalışanlarımıza mevcut performansları hakkında bilgi veriyor ve yeni gelişim olanakları sağlıyoruz. 

360 Derece Yetkinlik Değerlendirme Sistemi: Çalışanlarımızın yetkinliklerini; astın, üstün, yatay paydaşların ve kişinin kendisi hakkındaki görüşlerini alarak belirliyoruz. Sistemli bir değerlendirmenin ardından, kişisel gelişim hedeflerine bağlı kalarak; kariyer gelişim olanakları ve ödül sistemi belirliyoruz.

Bu sistemler aracılığıyla çalışanlarımızın performansları ile yarattıkları farkı sunabilecekleri bir ortam yaratmaya çalışıyoruz.


Nasıl Fark Yaratabilirim? - Borusan Mühendislik
Borusan Mühendislik farklı sektörlerde faaliyet gösteren üretici firmalara gereksinim duydukları makine ve teçhizatın üretimini ve endüstriyel sistemlerinin bakımlarını gerçekleştirmektedir.
Nasıl Fark Yaratabilirim?, anahtar kelimeler