İş Güvenliği

BORUSAN MÜHENDİSLİK üretim ve bakım faaliyetlerinde; tüm çalışanları ve yönetimi; çalışanlarına, müşterilerine ve tedarikçilerine daha güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturmak ve "sıfır iş kazası” hedefine ulaşmak için; çağdaş uygarlık seviyesinde bir İSG anlayışı ile;
  • Yürürlükte olan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tüm mevzuat ve uluslar arası sözleşmelere uyarak,
  • Teknolojik gelişmeleri olanakları dahilinde takip ederek,
  • Bütün çalışanlarını ve taraflarını İSG ile ilgili eğiterek ve edindiği bilgileri paylaşarak,
  • İSG çalışmalarının başarıya ulaşması ve sıfır iş kazası için tüm faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğini mutlak surette gözeterek,
  • Ürün ve Faaliyetleri sonucunda, tüm çalışanlarının ve taraflarının sağlık ve güvenliği için oluşan olası tüm riskleri belirleyerek ; bu riskleri kabul edilebilir seviyeye indirmek üzere çalışma başlatarak,
  • Kurduğu sistemi ve faaliyetleri sürekli denetleyerek ve ilgili tarafların denetimine açık tutarak, çalışmalarına devam eder.
  • Borusan Mühendislik de Önce İnsan, Önce Sağlık, Önce İş Güvenliği " anlayışı ile hareket edilir. Her çalışanımızın bir iş güvenliği uzmanı kadar, yaptığı iş ve çalıştığı ortamla ilgili tehlikelerin ve risklerin farkında olan, riskleri kaynağında yok etmek üzere öneri getiren, kurallara uyan, gören ve uyaran bir bilinç seviyesine ulaştırılması hedeflenir.
  • Borusan Mühendislikte iş güvenliğinin sürdürülebilirliği için belirli periyotlarla " iş güvenliği eğitimleri ” verilmekte , " stop odit ” uygulamaları ve " saha denetimleri” yapılmaktadır.

İş Güvenliği - Borusan Mühendislik
Borusan Mühendislik farklı sektörlerde faaliyet gösteren üretici firmalara gereksinim duydukları makine ve teçhizatın üretimini ve endüstriyel sistemlerinin bakımlarını gerçekleştirmektedir.
İş Güvenliği, anahtar kelimeler