Öğrenciler için Fırsatlar

 
Staj Fırsatları 

Borusan Mühendislik, öğrencilere, kış ve yaz ayları olmak üzere iki staj dönemi sağlamaktadır. Başvuru yapan öğrenciler, İnsan Kaynakları Bölümü ile yapılan mülakatlar doğrultusunda staja kabul edilirler. Yapılan stajlarda hedef; öğrencilere kariyer seçimlerinde ve bireysel gelişimlerinde destek olabilmek ve aynı zamanda da onları, şirkete değer katabilecekleri pozisyonlarda görevlendirmektir. 

Kış Dönemi Stajları 

Meslek ve ticaret lisesi son sınıf öğrencilerinin kış dönemi için yapacakları başvuruların en geç Temmuz ayı sonuna kadar yapılması beklenir. Öğrenim dönemiyle birlikte başlayan staj, haftada 2 gün okullarında, 3 gün Borusan Mühendislik'de olmak koşuluyla okullar kapanıncaya kadar sürer. 

Yaz Dönemi Stajları 

Üniversite ve Meslek Yüksek okulu öğrencilerinin yaz dönemi için yapacakları başvuruların o yılın Nisan ayı sonuna kadar tamamlanması beklenir. İstanbul Merkez ofis ve fabrikalarımız olmak üzere, yerleştirmeler kontenjan dahilinde yapılır. Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında stajlar gerçekleşir. Stajyer seçiminde başvuru önceliklendirmesi aşağıdaki kriterlere göre yapılmaktadır. 

Başvuru Önceliklendirmesi 
  • Zorunlu staj olması şartı aranır.
  • 3.sınıfı bitirmiş ve 4.sınıfa geçmeye hak kazanmış olan lisans, 1.sınıfı bitirmiş ve 2.sınıfa geçmeye hak kazanmış Meslek Yüksek Okulu öğrencileri diğer sınıflara göre öncelikli değerlendirilir.
  • Toplu sözleşmede yer aldığı üzere çalışanların çocuklarının yerleştirilmesine öncelik verilir.
  • Bazı üniversitelerin lisans eğitimi düzeyindeki bölümlerinde, zorunlu stajların 1. ve 2. sınıfta olması nedeniyle, staj belgesi beyan edilmesi halinde 1. veya 2. sınıfı bitirmiş olup, bir üst sınıfa geçmeye hak kazanmış lisans öğrencilerinin de başvuruları kontenjan dahilinde değerlendirilir.
  • Staj zorunluluğu olmayan bölümlerde okuyan üniversite öğrencileri ile yüksek lisans öğrencilerinin başvuruları boş stajyer kadrosu olması halinde değerlendirilir. Borusan Grubu bünyesinde daha önceki dönemlerde staj yapmış olan kişilerin başvuruları fırsat eşitliği sağlamak amacıyla önceliklendirilmeyecektir.

Öğrenciler için Fırsatlar - Borusan Mühendislik
Borusan Mühendislik farklı sektörlerde faaliyet gösteren üretici firmalara gereksinim duydukları makine ve teçhizatın üretimini ve endüstriyel sistemlerinin bakımlarını gerçekleştirmektedir.
Öğrenciler için Fırsatlar, anahtar kelimeler