Kusursuzu Yakalamak İçin 6 Sigma

Yalın 6 Sigma, üretimden dağıtıma ve ürünün tüketici ile buluşmasına kadar bütün iş süreçlerinin sorgulanarak iyileştirilmesini sağlayan bir yönetim uygulamasıdır. Hedefi, hata oranını sıfıra indirmek, verimliliği yükseltmek, tüm iş süreçlerini mükemmelleştirmek ve müşteri memnuniyetini sürekli artırmaktır. Yalın 6 Sigma metodolojisi hataları tespit etmek ve düzeltmekle yetinmeyip, iş sürecinin hata yapmayacak şekilde yeniden yapılandırılması esasına dayanır.

Yalın 6 Sigma nedir?

İlk kez 1984 yılında uygulanmaya başlayan, 6 Sigma "SIFIR HATA"yı temsil ediyor. Bu nedenle tüm iş süreçlerinde, hataya yol açabilecek koşulların ortadan kaldırılmasına odaklanıyor. İş süreçlerini, en baştan, hata yapmayacak şekilde düzenleme sistemini öngörüyor. Yunan alfabesinde "S" harfini temsil eden Sigma, "Standart Sapma"yı ifade ediyor. 6 rakamı ise, hedeflenen mükemmelliğin "Sigma" seviyesini tanımlıyor. 6 Sigma, hata oranındaki minimal azalmanın müşteri memnuniyeti üzerinde ne kadar büyük bir etkisi olduğunu gösteriyor. 6 Sigma çalışmaları tam zamanlı çalışan, bu uygulamada uzmanlaşmış, projeleri denetleyen ve eğitim veren Siyah Kuşaklar ile yarı zamanlı olarak projelerde yer alan Uzman Yeşil Kuşaklar ve her düzeyde Borusan çalışanları tarafından yürütülüyor.

Yalın 6 Sigma;
  • Üretkenlik ve pazar payını arttırır,
  • Maliyetleri düşürür,
  • Hata payını sıfıra indirir,
  • Başarı grafiğini yükseltir,
  • İyileştirmeyi hızlandırır,
  • Kalite ve güveni artırır,
  • Çalışan her personel için performans hedefi belirler,
  • Müşteri memnuniyetini artırır. 

Kusursuzu Yakalamak İçin 6 Sigma - Borusan Mühendislik
Borusan Mühendislik farklı sektörlerde faaliyet gösteren üretici firmalara gereksinim duydukları makine ve teçhizatın üretimini ve endüstriyel sistemlerinin bakımlarını gerçekleştirmektedir.
Kusursuzu Yakalamak İçin 6 Sigma, anahtar kelimeler