Ücret Yönetimi ve Yan Haklar

İş Değerleme Sistemi: Borusan Grubu’nda işlerin şirket hedefleri ve organizasyon yapısı ile bütünleşik olarak tanımlanmasına yönelik bir İş Değerlendirme Sistemi uygulanıyor. İşe alma, kariyer yönetimi, ücretlendirme ve yan olanaklar için temel oluşturan bu sistemde, iş grubu ve seviye bilgisi, kişiyi değil yaptığı işi esas alarak belirleniyor. 

Bireysel Emeklilik: Tüm Borusan Grubu çalışanları, eşleri ve 18 yaşını doldurmuş çocukları özel grup emeklilik planından faydalanabiliyor. 

Sağlık Sigortası: Tüm Borusan Grubu çalışanlarına yatarak tedaviyi ve ayakta acil müdahaleyi içeren sağlık sigortası, seviyeye göre değişen kapsamda yıllık check-up ve hayat sigortası olanağı veriliyor.

Ulaşım: Borusanlılar'ın ulaşımı bulundukları bölgeden servisler aracılığıyla sağlanıyor. 

Yemek: Öğle yemeği, Borusanlılar'ın birlikte vakit geçirebilecekleri bir mekânda, Borusan tarafından sağlanıyor.


Ücret Yönetimi ve Yan Haklar - Borusan Mühendislik
Borusan Mühendislik farklı sektörlerde faaliyet gösteren üretici firmalara gereksinim duydukları makine ve teçhizatın üretimini ve endüstriyel sistemlerinin bakımlarını gerçekleştirmektedir.
Ücret Yönetimi ve Yan Haklar, anahtar kelimeler